El visor ambiental

Sant Cugat del Vallès

Parc de Coll Favà

Recomanacions de salut

Les següents recomanacions són per als grups més vulnerables i segons el contaminant amb nivells més alts.

  • Evitar activitats d’esforç físic a l’exterior

  • Reduir activitats relaxades a l’exterior de llarga durada

  • Atenció als grups vulnerables