El visor ambiental

Sant Cugat del Vallès

Escola Pins del Vallès

Recomanacions de salut

Les següents recomanacions són per als grups més vulnerables i segons el contaminant amb nivells més alts.

 • Les persones sensibles han de vigilar durant activitats d’esforç físic a l’exterior

 • Les persones sensibles han de vigilar durant activitats relaxades a l’exterior de llarga durada

Contaminants

 • NO2

  Diòxid de nitrogen

  10,00

  ㎍/m3

 • O3

  Ozó

  30,00

  ㎍/m3

 • PM10

  Partícules en suspensió

  17,00

  ㎍/m3

  (mitjana 24h)