El visor ambiental

Sant Adrià de Besòs

Ajuntament

Recomanacions de salut

Les següents recomanacions són per als grups més vulnerables i segons el contaminant amb nivells més alts.

 • Les persones sensibles han de vigilar durant activitats d’esforç físic a l’exterior

 • Les persones sensibles han de vigilar durant activitats relaxades a l’exterior de llarga durada

Contaminants

 • NO2

  Diòxid de nitrogen

  32,00

  ㎍/m3

 • PM10

  Partícules en suspensió

  21,00

  ㎍/m3

  (mitjana 24h)

 • O3

  Ozó

  55,00

  ㎍/m3