El visor ambiental

L'Hospitalet de Llobregat

Gornal Activa

Recomanacions de salut

Les següents recomanacions són per als grups més vulnerables i segons el contaminant amb nivells més alts.

  • És un bon dia per a activitats d’esforç físic a l’exterior

  • És un bon dia per a activitats de llarga durada a l’exterior