El visor ambiental

L'Hospitalet de Llobregat

Gornal Activa

Recomanacions de salut

Les següents recomanacions són per als grups més vulnerables i segons el contaminant amb nivells més alts.

 • És un bon dia per a activitats d’esforç físic a l’exterior

 • És un bon dia per a activitats de llarga durada a l’exterior

Contaminants

 • NO2

  Diòxid de nitrogen

  21,00

  ㎍/m3

 • PM10

  Partícules en suspensió

  24,00

  ㎍/m3

  (mitjana 24h)