És net l’aire que respires?

Què són?

Són substàncies disperses en l’aire procedents de fonts naturals i artificials (pols, cendra, sutge, pol·len, partícules metàl·liques, ciment, sal marina, …). Es classifiquen segons la seva mida:

Partícules en suspensió – PM2,5

Les PM2,5 tenen una mida inferior a 2,5 µm (micres). La sorra fina de la platja és fins a 40 vegades més gran que les PM2,5.

Partícules en suspensió – PM10

Les PM10 tenen una mida inferior a 10 µm (micres). La sorra fina de la platja és fins a 10 vegades més gran que les PM10.

D’on provenen?

Partícules en suspensió – PM2,5

En zones urbanes la principal font de contaminació són les emissions dels motors dièsel.

Partícules en suspensió – PM10

Principalment provenen del trànsit rodat. També pot haver-hi pics puntuals de contaminació degut a la pols del Sàhara.

Com afecten a la salut?

Les partícules afecten la teva salut tant en episodis de contaminació moderada com en episodis de contaminació extrema.

Efectes a la salut de les partícules en supensió

Persones més vulnerables

 • Embarassades

 • Malalts cardiovasculars

 • Malalts pulmons

 • Gent gran

 • Infants

Prevenció – Límits reglamentaris d’immissió

PM2,5

Objectius fixats de qualitat de l’aire per a la EU

 • PM2,5 Valor límit diari per a la protecció a la salut

  Base temporal 24 hores

  Concentració

 • PM2,5 Valor límit anual per a la protecció a la salut

  Base temporal 1 any

  Concentració 25 µg/m3

PM2,5

Límits recomanables segons OMS

 • PM2,5 Valor límit diari per a la protecció a la salut

  Base temporal 24 hores

  Concentració 25 µg/m3 es pot superar màxim 3 dies/any

 • PM2,5 Valor límit anual per a la protecció a la salut

  Base temporal 1 any

  Concentració 10 µg/m3

PM10

Objectius fixats de qualitat de l’aire per a la EU

 • PM10 Valor límit diari per a la protecció a la salut

  Base temporal 24 hores

  Concentració 50 µg/m3 es pot superar màxim 35 dies/any

 • PM10 Valor límit anual per a la protecció a la salut

  Base temporal 1 any

  Concentració 40 µg/m3

PM10

Límits recomanables segons OMS

 • PM10 Valor límit diari per a la protecció a la salut

  Base temporal 24 hores

  Concentració 50 µg/m3 es pot superar màxim 3 dies/any

 • PM10 Valor límit anual per a la protecció a la salut

  Base temporal 1 any

  Concentració 20 µg/m3

Recomanacions per a minimitzar els efectes a la salut

 • Contaminació extrema

  La qualitat de l’aire pot suposar un risc imminent per a la salut de les persones!

 • Contaminació molt alta

  Reduïu esforços i activitat exterior. Persones sensibles, eviteu activitats a l’exterior.

 • Contaminació alta

  Estigueu atents als símptomes. Persones sensible, reduïu activitat.

 • Contaminació moderada

  Persones sensibles, atents a tos o falta d’aire.

 • Aire net

  Gaudeix de les activitats a l’aire lliure!