És net l’aire
que respires?

Què és?

És un gas tòxic i irritant, de tonalitat marronosa i forta olor.

D’on prové?

En zones urbanes la principal font de contaminació són les emissions dels vehicles motoritzats, principal motors dièsel.

Com afecten a la salut?

El NO2 afecta la teva salut tant en episodis de contaminació moderada com en episodis de contaminació extrema.

Efectes a la salut del diòxid de nitrogen

Persones més vulnerables

 • Embarassades

 • Malalts cardiovasculars

 • Malalts pulmons

 • Gent gran

 • Infants

Recomanacions per a minimitzar els efectes a la salut

 • Contaminació extrema

  La qualitat de l’aire pot suposar un risc imminent per a la salut de les persones!

 • Contaminació molt alta

  Reduïu esforços i activitat exterior. Persones sensibles, eviteu activitats a l’exterior.

 • Contaminació alta

  Estigueu atents als símptomes. Persones sensible, reduïu activitat.

 • Contaminació moderada

  Persones sensibles, atents a tos o falta d’aire.

 • Aire net

  Gaudeix de les activitats a l’aire lliure!