General - 12 nov. 2020

Episodis nocturns de contaminació PM2.5

Un article de Liquens

Episodis nocturns de contaminació PM2.5

Durant els dos darrers dies, els sensors ubicats als diferents panells LÍQUENS han detectat una alta concentració de partícules en suspensió, concretament PM2,5 . Han estat uns pics molt intensos, superant els llindars de 100 µg/m3 entre les 2h i  les 10h del matí, i retornant a valors habituals durant la resta del dia.

Aquesta situació s’ha reproduït als diferents sensors que disposem. Així mateix, el grup d’investigadors del CSIC-IDAEA ens han confirmat que els seus sensors, ubicats a Barcelona, també han detectat el pic de contaminació nocturn. Tot i tractar-se de dades no oficials, podem concloure que es tracta per tant d’un episodi de contaminació que afecta bona part de l’àrea metropolitana de Barcelona.

Tot sembla indicar que l’aparició d’aquests pics de contaminació  imprevistos està associada a la calitja que tenim aquests dies a l’àrea metropolitana. Les altes pressions impedeixen la dispersió dels contaminants de l’aire durant el dia. Durant la nit, les condicions meteorològiques promouen l’aparició d’aquesta calitja, associada a altes concentracions de partícules en suspensió.

Els nivells de PM2.5 indicats als diferents panells LIQUENS aquests dies són, per tant, molt alts.

Preveiem que aquests alts nivells de contaminació es redueixin tant bon punt canviïn les condicions atmosfèriques.