General - 01 maig 2021

El visor Líquens: Quina informació mostra i com l’hem d’interpretar?

Un article de Liquens

Visor Líquens

El visor de Líquens mostra els nivells d’immissió per als principals contaminants de les àrees urbanes: partícules en suspensió (PM10), diòxid de nitrogen (NO2) i ozó (O3).

El visor mostra la lectura del contaminant a escala horària per a NO2 i O3 i en mitja de 24 hores per a PM10. També mostra les lectures històriques de les darreres 24 hores.

L’escala de colors que fixa els límits que mostra el visor Líquens de cada contaminant, no són els reglamentaris en el marc d’Europa, sinó que està definida a partir de les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i a fi que les persones es puguin protegir de la contaminació atmosfèrica i prenguin les mesures necessàries de prevenció de la salut.  

Especialment aquelles que formen part d’un dels grups amb més vulnerabilitat: Infants, gent gran, embarassades, persones amb malalties cardiovasculars i/o malalties respiratòries (inclosos asmàtics).

A continuació es mostren unes taules amb els nivells de qualitat de l’aire reglamentaris segons Europa i els recomanables per l’OMS.