El passat 23 de Novembre vam realitzar dos tallers sobre el panell ambiental LÍQUENS  a estudiants de l’IES de Sales de Viladecans.

El primer taller es va fer a estudiants representants del Cicle formatiu de Grau mig de Cures Auxiliars d’Infermeria (CAI), on es va posar en èmfasi l’efecte de la contaminació atmosfèrica (aire i soroll) en la salut de les persones i les bones pràctiques en episodis de contaminació alta així com mesures preventives per a reduir l’emissió de contaminants provocada per la nostra activitat diària.

El segon taller es va realitzar als delegats verds d’ESO de l’IES de SALES, que és una escola verda. Es va mostrar el funcionament del panell i la informació que en ell es pot visualitzar. També es van tractar els diferents contaminants i les mesures per a reduir-ne la seva emissió així com les mesures a prendre en episodis d’alta contaminació. Finalment, van mostrar les eines disponibles a nivell d’usuari  ( aplicacions de mòbil i pàgines web ) per estar informat sobre la qualitat de l’aire i la problemàtica del soroll en els entorns urbans.

En ambdós tallers es va tractar també la qualitat ambiental interior, i en el cas de l’aire en concret, la problemàtica de l’acumulació de contaminants generats a l’interior sumats als contaminants provinents de l’exterior, en línia amb el que mostra el projecte de recerca BREATHE. Vam dur un sensor de CO2 que als 15 minuts de taller ja mostrava nivells de 2000 ppm, per sensibilitzar sobre la necessitat de ventilació a les aules i la problemàtica afegida quan els nivells de contaminants a fora és massa elevada.

A partir d’aquí, tant els delegats verds com els representants escollits per CAI, hauran de transmetre als seus companys el que han après i fer ells d’agents sensibilitzadors de la resta d’estudiants del centre.