És net l’aire que respires?

No sempre. L’aire contaminat conté moltes substàncies que poden afectar la teva salut. L’activitat humana és la principal responsable de la contaminació de l’aire a les ciutats: transport, indústria i generació d’energia principalment.

Partícules en suspensió – PM

Què són?

Són substàncies disperses en l’aire procedents de fonts naturals i artificials (pols, cendra, sutge, pol·len, partícules metàl·liques, ciment, sal marina, …). Es classifiquen segons la seva mida:

PARTÍCULES EN SUSPENSIÓ – PM2,5

Les PM2,5 tenen una mida inferior a 2,5 μm (micres).
La sorra fina de la platja és fins a 40 vegades més gran que les PM2,5.

D’on venen?
En zones urbanes la principal font de contaminació són les emissions dels motors dièsel.

PARTÍCULES EN SUSPENSIÓ – PM10

Les PM10 tenen una mida inferior a 10 μm (micres).
La sorra fina de la platja és fins a 10 vegades més gran que les PM10.

D’on venen?
Principalment provenen del trànsit rodat. També pot haver-hi pics puntuals de contaminació degut a la pols del Sàhara.

Com afecten la teva salut?

Les partícules afecten la teva salut tant en episodis de contaminació moderada com en episodis de contaminació extrema. Les PM2,5 tenen efectes més severs que les PM10.