Aquest matí ha començat a funcionar el panell ambiental LÍQUENS instal·lat a l’IES de Sales de Viladecans.

LÍQUENS és una eina innovadora ideada i desenvolupada per ZEROHUB SCCL per a familiaritzar els estudiants sobre la qualitat ambiental.

LÍQUENS incorpora uns sensors fiables i un panell ambiental a peu de carrer amb una visualització clara i atractiva. LÍQUENS anima a participar i a implicar-se en la millora de la qualitat ambiental, via app, web i també durant els tallers adreçats als ciutadans.

LÍQUENS a l’IES de Sales de Viladecans sensibilitza sobre la qualitat de l’aire i el soroll. Pel que fa a l’aire, es tracten els 3 principals contaminants urbans a l’àrea metropolitana de Barcelona: partícules en suspensió PM2,5 i PM10, i diòxid de nitrogen NO2.

Hi ha dos sensors ubicats a la cantonada del carrer Antonio Machado amb el carrer Joan Fiveller, un per mesurar la qualitat de l’aire i l’altre el soroll. A l’entrada de l’edifici de l’IES de Sales, hi ha instal·lat un panell ambiental que mostra dades i informació diversa.

A l’IES de Sales de Viladecans, a partir d’avui i fins a finals de desembre, tant alumnes com docents podran visualitzar els nivells de contaminació de l’aire i soroll a l’exterior del seu centre escolar.

@LIQUENSPANEL = #AIREMÉSNET + #MENYSSOROLL

 

Save

Save