NO2 – Diòxid de Nitrogen

Què és?

És un gas tòxic i irritant, format per 2 àtoms d’oxigen i 1 de nitrogen. És de color marronós i té una olor forta.

L’ NO2  intervé en diverses reaccions químiques que tenen lloc a l’atmosfera originant altres contaminants com l’ozó troposfèric, partícules en suspensió PM2,5  i la pluja àcida o l’smog fotoquímic entre altres.

D'on prové?

En zones urbanes la principal font de contaminació per NO2 són les emissions dels vehicles motoritzats, principalment dels dièsel.

Per aquest motiu l’ NO2 esdevé un bon indicador de la contaminació deguda al trànsit rodat.

Com afecta la salut?

L’ NO2 afecta la teva salut tant en episodis de contaminació moderada com en episodis de contaminació extrema.

Els nens, els asmàtics i la gent gran són els més perjudicats per exposicions a altes concentracions d’ NO2.

Les principals afectacions són el tracte respiratori (tos, refredats, grips i bronquitis), irritació als ulls i problemes al fetge, la melsa i a la sang.

Efectes a la salut del diòxid de nitrogen

Efectes a la salut de l'excés de NO2

Persones més vulnerables

Recomanacions per a minimitzar els efectes a la salut