Monthly Archives: January 2017

25 01, 2017

La Reglamentació Europea sobre qualitat de l’aire: és poc estricte i, tot i així, costa complir-la.

By | January 25th, 2017|

La Directiva 2008/50/CE del Parlament Europeu i el Consell, relativa a la qualitat de l'aire ambient i a una atmosfera més neta a Europa, va [...]

25 01, 2017

ENTREVISTA AL PROGRAMA DE RÀDIO “EL POU”

By | January 25th, 2017|

El passat 5 de desembre del 2016, el programa de ràdio"El Pou"   va realitzar una entrevista a l'equip de ZEROHUB per conèixer el projecte del [...]