La contaminació acústica o millor pol·lució acústica és la pol·lució que altera les condicions de so normals del medi ambient en una certa zona. El terme fa referència al soroll (entès com a so excessiu i molest) provocat per les activitats humanes (trànsit, indústries, locals de lleure…) i que produeix efectes negatius sobre la salut auditiva, física i mental de les persones.

El soroll és actualment un dels grans problemes ambientals a Europa i bàsicament perquè les fonts que produeixen el soroll formen part de la nostra vida quotidiana: locals d’oci, vies de comunicació, mitjans de transport, activitats industrials… S’estima que prop d’un 20% de la població europea (uns 80 milions de persones) pateixen nivells de soroll en el seu dia a dia que està per sobre dels límits de les indicacions de salut dels experts, i això els provoca molèsties, pertorbacions del son, pèrdua auditiva, alteracions gastrointestinals i problemes cardiovasculars entre altres. Hi ha 10.000 morts prematures l’any a Europa associades directament al problema del soroll.

Per saber-ne més: El soroll a Europa

L’infogràfic de l’Agència Europea de Medi Ambient mostra les dades de la contaminació acústica a Europa.